کمترین: 
575300
بیشترین: 
581200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
580900
زمان: 
1/25 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 25 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 25 فروردین 1398 , 580900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":575300},{"date":"1398/01/25 13:00","price":577800},{"date":"1398/01/25 14:00","price":578700},{"date":"1398/01/25 15:00","price":579000},{"date":"1398/01/25 17:46","price":581200},{"date":"1398/01/25 20:00","price":580900}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399