کمترین: 
2623000
بیشترین: 
2703000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2623000
زمان: 
1/25 17:46
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 25 فروردین 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 2623000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":2623000},{"date":"1398/01/25 14:00","price":2703000},{"date":"1398/01/25 15:00","price":2663000},{"date":"1398/01/25 17:46","price":2623000}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399