کمترین: 
2618000
بیشترین: 
2699000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2618000
زمان: 
1/25 17:46
قیمت نیم سکه امروز 25 فروردین 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 2618000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":2619000},{"date":"1398/01/25 14:00","price":2699000},{"date":"1398/01/25 15:00","price":2661000},{"date":"1398/01/25 17:46","price":2618000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399