کمترین: 
431500
بیشترین: 
435900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
435600
زمان: 
1/25 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 25 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 25 فروردین 1398 , 435600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 12:00","price":431500},{"date":"1398/01/25 13:00","price":433300},{"date":"1398/01/25 14:00","price":434000},{"date":"1398/01/25 15:00","price":434300},{"date":"1398/01/25 17:46","price":435900},{"date":"1398/01/25 20:00","price":435600}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398