کمترین: 
195650
بیشترین: 
196084
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
196084.0
زمان: 
1/25 14:10
قیمت شاخص بورس امروز 25 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 196084.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 11:50","price":195650.0},{"date":"1398/01/25 14:10","price":196084.0}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399