کمترین: 
13600
بیشترین: 
13600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13600
زمان: 
1/25 11:41
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 25 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 25 فروردین 1398 , 13600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 11:41","price":13600}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399