کمترین: 
13720
بیشترین: 
13770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13720
زمان: 
1/25 13:42
قیمت دلار در بازار تهران امروز 25 فروردین 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 25 فروردین 1398 , 13720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 11:35","price":13720},{"date":"1398/01/25 11:36","price":13770},{"date":"1398/01/25 11:36","price":13750},{"date":"1398/01/25 13:42","price":13720}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398