کمترین: 
4770000
بیشترین: 
4800000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4775000
زمان: 
1/25 13:41
قیمت سکه در بازار تهران امروز 25 فروردین 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 25 فروردین 1398 , 4775000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 11:24","price":4770000},{"date":"1398/01/25 11:34","price":4780000},{"date":"1398/01/25 11:38","price":4790000},{"date":"1398/01/25 12:00","price":4800000},{"date":"1398/01/25 13:41","price":4775000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398