کمترین: 
13443
بیشترین: 
13500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13450
زمان: 
1/25 20:00
قیمت دلار امروز 25 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 25 فروردین 1398 , 13450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 11:00","price":13496},{"date":"1398/01/25 13:00","price":13500},{"date":"1398/01/25 14:00","price":13494},{"date":"1398/01/25 15:00","price":13500},{"date":"1398/01/25 17:46","price":13450},{"date":"1398/01/25 19:00","price":13443},{"date":"1398/01/25 20:00","price":13450}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398