کمترین: 
164.25
بیشترین: 
166
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
166
زمان: 
1/25 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 فروردین 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 فروردین 1398 , 166 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 00:30","price":165},{"date":"1398/01/25 01:00","price":164.59},{"date":"1398/01/25 03:00","price":165.4},{"date":"1398/01/25 06:00","price":165.88},{"date":"1398/01/25 09:00","price":165.28},{"date":"1398/01/25 12:00","price":164.58},{"date":"1398/01/25 14:30","price":164.25},{"date":"1398/01/25 15:00","price":165},{"date":"1398/01/25 18:00","price":165.51},{"date":"1398/01/25 21:00","price":166}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399