کمترین: 
5064.4
بیشترین: 
5124.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5124.2
زمان: 
1/25 21:00
قیمت بیت کوین امروز 25 فروردین 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 25 فروردین 1398 , 5124.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/25 00:00","price":5123.2},{"date":"1398/01/25 00:30","price":5123.2},{"date":"1398/01/25 01:00","price":5112.1},{"date":"1398/01/25 03:00","price":5112.5},{"date":"1398/01/25 06:00","price":5114.4},{"date":"1398/01/25 09:00","price":5093.1},{"date":"1398/01/25 12:00","price":5064.4},{"date":"1398/01/25 14:30","price":5099.1},{"date":"1398/01/25 15:00","price":5100.4},{"date":"1398/01/25 18:00","price":5105.5},{"date":"1398/01/25 21:00","price":5124.2}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399