کمترین: 
91
بیشترین: 
95
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95
زمان: 
1/24 16:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 24 فروردین 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 15:00","price":91},{"date":"1398/01/24 16:00","price":95}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398