کمترین: 
25
بیشترین: 
26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
1/24 16:00
قیمت لیر سوریه امروز 24 فروردین 1398
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 15:00","price":25},{"date":"1398/01/24 16:00","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398