کمترین: 
27
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28
زمان: 
1/24 16:00
قیمت درام ارمنستان امروز 24 فروردین 1398
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 15:00","price":27},{"date":"1398/01/24 16:00","price":28}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399