کمترین: 
201
بیشترین: 
211
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
211
زمان: 
1/24 16:00
قیمت روبل روسیه امروز 24 فروردین 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 211 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 15:00","price":201},{"date":"1398/01/24 16:00","price":211}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399