کمترین: 
930000
بیشترین: 
940000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
930000
زمان: 
1/24 14:00
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 24 فروردین 1398
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 930000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:25","price":940000},{"date":"1398/01/24 14:00","price":930000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398