کمترین: 
2643000
بیشترین: 
2653000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2643000
زمان: 
1/24 18:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 24 فروردین 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 2643000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:25","price":2653000},{"date":"1398/01/24 18:00","price":2643000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398