کمترین: 
2639000
بیشترین: 
2649000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2639000
زمان: 
1/24 18:00
قیمت نیم سکه امروز 24 فروردین 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 2639000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:25","price":2649000},{"date":"1398/01/24 18:00","price":2639000}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398