کمترین: 
4691000
بیشترین: 
4778000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4776000
زمان: 
1/24 20:00
قیمت سکه امامی امروز 24 فروردین 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 4776000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:25","price":4753000},{"date":"1398/01/24 13:00","price":4751000},{"date":"1398/01/24 14:00","price":4701000},{"date":"1398/01/24 15:00","price":4698000},{"date":"1398/01/24 16:00","price":4691000},{"date":"1398/01/24 17:00","price":4751000},{"date":"1398/01/24 18:00","price":4768000},{"date":"1398/01/24 19:00","price":4778000},{"date":"1398/01/24 20:00","price":4776000}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398