کمترین: 
3158
بیشترین: 
3341
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3308
زمان: 
1/24 18:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 فروردین 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 3308 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":3341},{"date":"1398/01/24 13:00","price":3340},{"date":"1398/01/24 15:00","price":3158},{"date":"1398/01/24 16:00","price":3308},{"date":"1398/01/24 17:00","price":3305},{"date":"1398/01/24 18:00","price":3308}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399