کمترین: 
9601
بیشترین: 
10155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10055
زمان: 
1/24 18:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 فروردین 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 فروردین 1398 , 10055 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":10155},{"date":"1398/01/24 13:00","price":10154},{"date":"1398/01/24 15:00","price":9601},{"date":"1398/01/24 16:00","price":10055},{"date":"1398/01/24 17:00","price":10046},{"date":"1398/01/24 18:00","price":10055}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398