کمترین: 
1530
بیشترین: 
1618
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1602
زمان: 
1/24 18:00
قیمت کرون نروژ امروز 24 فروردین 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 1602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":1618},{"date":"1398/01/24 15:00","price":1530},{"date":"1398/01/24 16:00","price":1602},{"date":"1398/01/24 17:00","price":1601},{"date":"1398/01/24 18:00","price":1602}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398