کمترین: 
1966
بیشترین: 
2080
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2059
زمان: 
1/24 18:00
قیمت کرون دانمارک امروز 24 فروردین 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 2059 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":2080},{"date":"1398/01/24 15:00","price":1966},{"date":"1398/01/24 16:00","price":2059},{"date":"1398/01/24 17:00","price":2057},{"date":"1398/01/24 18:00","price":2059}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399