کمترین: 
4801
بیشترین: 
5078
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5028
زمان: 
1/24 18:00
قیمت لاری گرجستان امروز 24 فروردین 1398
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 5028 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":5078},{"date":"1398/01/24 15:00","price":4801},{"date":"1398/01/24 16:00","price":5028},{"date":"1398/01/24 17:00","price":5024},{"date":"1398/01/24 18:00","price":5028}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399