کمترین: 
3462
بیشترین: 
3662
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3626
زمان: 
1/24 18:00
قیمت ریال عربستان امروز 24 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 3626 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":3662},{"date":"1398/01/24 15:00","price":3462},{"date":"1398/01/24 16:00","price":3626},{"date":"1398/01/24 17:00","price":3623},{"date":"1398/01/24 18:00","price":3626}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399