کمترین: 
7527
بیشترین: 
7961
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7882
زمان: 
1/24 18:00
قیمت منات آذربایجان امروز 24 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 7882 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":7961},{"date":"1398/01/24 13:00","price":7960},{"date":"1398/01/24 15:00","price":7527},{"date":"1398/01/24 16:00","price":7882},{"date":"1398/01/24 17:00","price":7875},{"date":"1398/01/24 18:00","price":7882}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399