کمترین: 
1401
بیشترین: 
1482
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1467
زمان: 
1/24 18:00
قیمت کرون سوئد امروز 24 فروردین 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 فروردین 1398 , 1467 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":1482},{"date":"1398/01/24 15:00","price":1401},{"date":"1398/01/24 16:00","price":1467},{"date":"1398/01/24 17:00","price":1466},{"date":"1398/01/24 18:00","price":1467}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398