کمترین: 
169
بیشترین: 
179
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
177
زمان: 
1/24 16:00
قیمت افغانی امروز 24 فروردین 1398
قیمت افغانیدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":179},{"date":"1398/01/24 15:00","price":169},{"date":"1398/01/24 16:00","price":177}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399