کمترین: 
12958
بیشترین: 
13706
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13570
زمان: 
1/24 18:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 24 فروردین 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 13570 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":13706},{"date":"1398/01/24 13:00","price":13705},{"date":"1398/01/24 15:00","price":12958},{"date":"1398/01/24 16:00","price":13570},{"date":"1398/01/24 17:00","price":13559},{"date":"1398/01/24 18:00","price":13570}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398