کمترین: 
8784
بیشترین: 
9291
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9199
زمان: 
1/24 18:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 24 فروردین 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 24 فروردین 1398 , 9199 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":9291},{"date":"1398/01/24 13:00","price":9290},{"date":"1398/01/24 15:00","price":8784},{"date":"1398/01/24 16:00","price":9199},{"date":"1398/01/24 17:00","price":9192},{"date":"1398/01/24 18:00","price":9199}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399