کمترین: 
9316
بیشترین: 
9853
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9755
زمان: 
1/24 18:00
قیمت دلار استرالیا امروز 24 فروردین 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 24 فروردین 1398 , 9755 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":9853},{"date":"1398/01/24 13:00","price":9852},{"date":"1398/01/24 15:00","price":9316},{"date":"1398/01/24 16:00","price":9755},{"date":"1398/01/24 17:00","price":9747},{"date":"1398/01/24 18:00","price":9755}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398