کمترین: 
9745
بیشترین: 
10308
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10205
زمان: 
1/24 18:00
قیمت دلار کانادا امروز 24 فروردین 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 فروردین 1398 , 10205 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":10308},{"date":"1398/01/24 13:00","price":10307},{"date":"1398/01/24 15:00","price":9745},{"date":"1398/01/24 16:00","price":10205},{"date":"1398/01/24 17:00","price":10197},{"date":"1398/01/24 18:00","price":10205}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398