کمترین: 
11600
بیشترین: 
12270
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12145
زمان: 
1/24 19:00
قیمت ین ژاپن امروز 24 فروردین 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 12145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":12270},{"date":"1398/01/24 13:00","price":12261},{"date":"1398/01/24 14:00","price":12262},{"date":"1398/01/24 15:00","price":11600},{"date":"1398/01/24 16:00","price":12145},{"date":"1398/01/24 18:00","price":12139},{"date":"1398/01/24 19:00","price":12145}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399