کمترین: 
1938
بیشترین: 
2049
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2029
زمان: 
1/24 18:00
قیمت یوان چین امروز 24 فروردین 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 2029 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":2049},{"date":"1398/01/24 15:00","price":1938},{"date":"1398/01/24 16:00","price":2029},{"date":"1398/01/24 17:00","price":2028},{"date":"1398/01/24 18:00","price":2029}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398