کمترین: 
2252
بیشترین: 
2382
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2358
زمان: 
1/24 18:00
قیمت لیر ترکیه امروز 24 فروردین 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 2358 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":2382},{"date":"1398/01/24 15:00","price":2252},{"date":"1398/01/24 16:00","price":2358},{"date":"1398/01/24 17:00","price":2356},{"date":"1398/01/24 18:00","price":2358}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399