کمترین: 
1850500
بیشترین: 
1898500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1883500
زمان: 
1/24 19:00
قیمت آبشده جهانی امروز 24 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 1883500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":1898500},{"date":"1398/01/24 13:00","price":1894500},{"date":"1398/01/24 14:00","price":1870500},{"date":"1398/01/24 15:00","price":1850500},{"date":"1398/01/24 17:00","price":1865500},{"date":"1398/01/24 18:00","price":1874500},{"date":"1398/01/24 19:00","price":1883500}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398