کمترین: 
1850000
بیشترین: 
1898000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1883000
زمان: 
1/24 19:00
قیمت آبشده نقدی امروز 24 فروردین 1398
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 1883000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":1898000},{"date":"1398/01/24 13:00","price":1894000},{"date":"1398/01/24 14:00","price":1870000},{"date":"1398/01/24 15:00","price":1850000},{"date":"1398/01/24 17:00","price":1865000},{"date":"1398/01/24 18:00","price":1874000},{"date":"1398/01/24 19:00","price":1883000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398