کمترین: 
421400
بیشترین: 
432300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
428900
زمان: 
1/24 19:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 24 فروردین 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 24 فروردین 1398 , 428900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":432300},{"date":"1398/01/24 13:00","price":431400},{"date":"1398/01/24 14:00","price":426000},{"date":"1398/01/24 15:00","price":421400},{"date":"1398/01/24 17:00","price":424800},{"date":"1398/01/24 18:00","price":426900},{"date":"1398/01/24 19:00","price":428900}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399