کمترین: 
1750800
بیشترین: 
1852300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1833400
زمان: 
1/24 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 24 فروردین 1398
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 1833400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":1851100},{"date":"1398/01/24 13:00","price":1852300},{"date":"1398/01/24 14:00","price":1851300},{"date":"1398/01/24 15:00","price":1750800},{"date":"1398/01/24 16:00","price":1832300},{"date":"1398/01/24 17:00","price":1833400},{"date":"1398/01/24 18:00","price":1832900},{"date":"1398/01/24 19:00","price":1832200},{"date":"1398/01/24 20:00","price":1833400}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399