کمترین: 
1854000
بیشترین: 
1898000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1887000
زمان: 
1/24 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 24 فروردین 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 24 فروردین 1398 , 1887000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":1898000},{"date":"1398/01/24 13:00","price":1889000},{"date":"1398/01/24 14:00","price":1870000},{"date":"1398/01/24 15:00","price":1854000},{"date":"1398/01/24 17:00","price":1865000},{"date":"1398/01/24 18:00","price":1874000},{"date":"1398/01/24 19:00","price":1882000},{"date":"1398/01/24 20:00","price":1887000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399