کمترین: 
569500
بیشترین: 
584200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
579600
زمان: 
1/24 19:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 24 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 24 فروردین 1398 , 579600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":584200},{"date":"1398/01/24 13:00","price":583000},{"date":"1398/01/24 14:00","price":575600},{"date":"1398/01/24 15:00","price":569500},{"date":"1398/01/24 17:00","price":574100},{"date":"1398/01/24 18:00","price":576900},{"date":"1398/01/24 19:00","price":579600}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398