کمترین: 
4548000
بیشترین: 
4598000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4598000
زمان: 
1/24 18:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 24 فروردین 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 4598000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":4598000},{"date":"1398/01/24 12:25","price":4598000},{"date":"1398/01/24 14:00","price":4548000},{"date":"1398/01/24 18:00","price":4598000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399