کمترین: 
427100
بیشترین: 
438200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
434700
زمان: 
1/24 19:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 24 فروردین 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 24 فروردین 1398 , 434700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 12:00","price":438200},{"date":"1398/01/24 13:00","price":437300},{"date":"1398/01/24 14:00","price":431700},{"date":"1398/01/24 15:00","price":427100},{"date":"1398/01/24 17:00","price":430600},{"date":"1398/01/24 18:00","price":432600},{"date":"1398/01/24 19:00","price":434700}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398