کمترین: 
195202
بیشترین: 
195395
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
195202.0
زمان: 
1/24 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 24 فروردین 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 24 فروردین 1398 , 195202.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 11:50","price":195395.0},{"date":"1398/01/24 12:00","price":195354.0},{"date":"1398/01/24 14:50","price":195202.0}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398