کمترین: 
13620
بیشترین: 
13800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13800
زمان: 
1/24 18:22
قیمت دلار در بازار تهران امروز 24 فروردین 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 13800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 11:28","price":13780},{"date":"1398/01/24 11:43","price":13800},{"date":"1398/01/24 11:43","price":13800},{"date":"1398/01/24 14:46","price":13620},{"date":"1398/01/24 16:48","price":13720},{"date":"1398/01/24 18:22","price":13800}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399