کمترین: 
4730000
بیشترین: 
4800000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4800000
زمان: 
1/24 18:23
قیمت سکه در بازار تهران امروز 24 فروردین 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 4800000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 11:03","price":4750000},{"date":"1398/01/24 11:15","price":4730000},{"date":"1398/01/24 11:43","price":4735000},{"date":"1398/01/24 11:43","price":4735000},{"date":"1398/01/24 14:47","price":4730000},{"date":"1398/01/24 16:48","price":4760000},{"date":"1398/01/24 18:23","price":4800000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398