کمترین: 
13620
بیشترین: 
13640
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13620
زمان: 
1/24 11:15
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 24 فروردین 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 13620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 11:03","price":13640},{"date":"1398/01/24 11:15","price":13620}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398