کمترین: 
15005
بیشترین: 
15549
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15386
زمان: 
1/24 20:00
قیمت یورو امروز 24 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 24 فروردین 1398 , 15386 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 11:00","price":15548},{"date":"1398/01/24 12:00","price":15549},{"date":"1398/01/24 13:00","price":15546},{"date":"1398/01/24 14:00","price":15535},{"date":"1398/01/24 15:00","price":15005},{"date":"1398/01/24 16:00","price":15397},{"date":"1398/01/24 17:00","price":15396},{"date":"1398/01/24 18:00","price":15409},{"date":"1398/01/24 19:00","price":15407},{"date":"1398/01/24 20:00","price":15386}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399