کمترین: 
12983
بیشترین: 
13740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13600
زمان: 
1/24 18:00
قیمت دلار امروز 24 فروردین 1398
قیمت دلاردر تاریخ 24 فروردین 1398 , 13600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 11:00","price":13740},{"date":"1398/01/24 12:00","price":13729},{"date":"1398/01/24 13:00","price":13738},{"date":"1398/01/24 14:00","price":13740},{"date":"1398/01/24 15:00","price":12983},{"date":"1398/01/24 16:00","price":13600},{"date":"1398/01/24 17:00","price":13597},{"date":"1398/01/24 18:00","price":13600}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398