کمترین: 
2470.7
بیشترین: 
2470.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.7
زمان: 
1/24 10:00
قیمت منات آذربایجان امروز 24 فروردین 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 فروردین 1398 , 2470.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/24 10:00","price":2470.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399